Implantologie

Ruim 30 jaar geleden heeft het implantaat zijn intrede gedaan. Het implantaat is een soort schroefje van zuiver titanium, een materiaal dat door het lichaam goed wordt geaccepteerd. Een implantaat vormt daarmee een solide basis voor een goede verankering van het kunstgebit.

De vooruitstrevende techniek van speciale coatings en andere typen "schroefdraad " zorgt ervoor dat het succespercentage op ongeveer 98% ligt. Het is dus een zeer betrouwbare techniek. Uw behandelaar zal u, samen met de implantoloog, adviseren over het aantal implantaten dat noodzakelijk is. In veruit de meeste gevallen volstaan twee implantaten.

Op het implantaat kan, zodra dit is vergroeid met het kaakbot, een constructie worden geplaatst die het kunstgebit op zijn plaats houdt. Wij werken samen met het   Implantologie Odijk    en met DentiQ in Maarssen

EEN KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN, (BIJNA) NET ZO VAST ALS EIGEN TANDEN

Vergoeding

De kosten van implantaten voor de volledige prothese worden 100% vergoed vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage voor de prothese op implantaten is :

Implantaat gedragen prothese onderkaak  10%

implantaat gedragen prothese bovenkaak  8%

                     Implantaat gedragen prothese onderkaak en conventionele prothese bovenkaak   17%