De Tandprothetische praktijk is ONT-branche gecertificeerd op basis van de NEN-ISO 9001 norm. Dit houdt in dat:


• Er in onze praktijk geprotocolleerd wordt gewerkt;
• Er in de praktijk wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving;
• De opleidingen van al onze medewerkers voldoen aan de laatste eisen vanuit de mondzorg;
• De praktijk goed gestructureerd is en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.