Over mij

Vanaf mijn 17e jaar ben ik werkzaam in de gezondheidzorg, eerst als tandtechnicus en vanaf 1998 als afgestudeerd tandprotheticus.

In 2002 heb ik samen met de zorgverleners in Odijk een Gezondheidscentrum gebouwd. Binnen dit centrum had ik mijn eigen tandtechnisch laboratorium en een tandprothetische praktijk. Het werk van tandprotheticus geeft mij zoveel voldoening en uitdaging dat ik het laboratorium heb overgedragen aan Bert de Soeten. Vanaf dat moment ben ik mij volledig gaan toeleggen op de tandprothetiek met als specialisatie uitneembare prothetiek op implantaten.

Naast mij dagelijkse werkzaamheden ben ik ook voorzitter van de stichting HIDT. Het doel van deze stichting is het organiseren, stimuleren en daadwerkelijk hulpverlenen bij tandtechnische en tandprothetische scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.